Autorska prava

Sadržaj objavljen na web stranici www.mana.rs ,vlasništvo je firme Mana moda d.o.o. i može se koristiti samo u nekomercijalne svrhe,gde Mana moda d.o.o. zadržava svoja autorska prava.
Mana moda d.o.o. nije odgovorna za eventualnu povremenu nefunkcionalnost web stranice,te netačnost informacija koe bi se time mogle javiti,kao i za eventualnu štetu nastlu zbog upotreebe tih netačnih ili nepotpunih informacija. Mana moda d.o.o. kao pravno lice te bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u kreiranju sadržaja navedene web stranice ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi nastala iz pristupa informacijama,korišćenja informacija ili nemogućnosti upotrebe informacija navedenih na stranici,te za bilo kakve greške ili manjkavosti u sadržaju ponuđenih informacija. Isto tako,Mana moda d.do.o. zadržava pravo promene sadržaja.

MANA KLUB
PRIJAVI SE NA E-NOVOSTI
Prijava za e-obaveštenja je bila uspešna
POSETITE NAS